Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

1.1 Δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε το απόρρητο των επισκεπτών του ιστότοπού μας και των χρηστών των υπηρεσιών.

1.2 Αυτή η πολιτική ισχύει όταν ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας και των χρηστών υπηρεσιών. με άλλα λόγια, όπου καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων.

1.3 Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Στο βαθμό που αυτά τα cookies δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε στη χρήση των cookies όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά τον ιστότοπό μας.

1.4 Σε αυτήν την πολιτική, οι λέξεις “εμείς”, “εμάς” και “μας” αναφέρονται στην Airius Greece.  [Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εμάς, βλ. Ενότητα 12.]

2. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

2.1 Στην παρούσα Ενότητα 2 έχουμε ορίσει:

(α) τις γενικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να επεξεργαστούμε,

(β) στην περίπτωση προσωπικών δεδομένων που δεν λάβαμε απευθείας από εσάς, την πηγή και συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών των δεδομένων.

(γ) τους σκοπούς για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα. και

δ) τις νομικές βάσεις της επεξεργασίας.

2.2 Μπορούμε να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας (“δεδομένα χρήσης”). Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής, τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης στον ιστότοπο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και το μοτίβο χρήσης της υπηρεσίας σας. Η πηγή των δεδομένων χρήσης είναι το σύστημα παρακολούθησης αναλυτικών στοιχείων. Αυτά τα δεδομένα χρήσης μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς ανάλυσης της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση Ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η παρακολούθηση και η βελτίωση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας.

2.3 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας (“δεδομένα λογαριασμού”). Τα δεδομένα λογαριασμού μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα και τη διεύθυνση email σας. Η πηγή των δεδομένων λογαριασμού είστε εσείς ή ο εργοδότης σας. Τα δεδομένα λογαριασμού μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της λειτουργίας του ιστότοπού μας, της παροχής των υπηρεσιών μας, της διασφάλισης της ασφάλειας του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, της διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων μας και της επικοινωνίας μαζί σας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση Ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας Ή η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς ή / και η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης.

2.4 Μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας που περιλαμβάνονται στο προσωπικό σας προφίλ στον ιστότοπό μας (“δεδομένα προφίλ”). Τα δεδομένα προφίλ μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις εικόνες προφίλ, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, την κατάσταση σχέσης, τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι, τα εκπαιδευτικά στοιχεία και τα στοιχεία απασχόλησης. Τα δεδομένα προφίλ ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της ενεργοποίησης και παρακολούθησης της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας από εσάς. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση Ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας Ή η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς ή / και η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης.

2.5 Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας (“δεδομένα υπηρεσίας”). Η πηγή των δεδομένων υπηρεσίας είστε εσείς ή ο εργοδότης σας. Τα δεδομένα υπηρεσίας μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της λειτουργίας του ιστότοπού μας, της παροχής των υπηρεσιών μας, της διασφάλισης της ασφάλειας του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, της διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων μας και της επικοινωνίας μαζί σας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση Ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας Ή η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς ή / και η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης.

2.6 Μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπό μας ή μέσω των υπηρεσιών μας (“δεδομένα δημοσίευσης”). Τα δεδομένα δημοσίευσης ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της ενεργοποίησης αυτής της δημοσίευσης και της διαχείρισης του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση Ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας Ή η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς ή / και η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης.

2.7 Μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες που περιέχονται σε οποιοδήποτε ερώτημα μας υποβάλλετε σχετικά με αγαθά ή / και υπηρεσίες (“δεδομένα έρευνας”). Τα δεδομένα ερωτήματος ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της προσφοράς, του μάρκετινγκ και της πώλησης σχετικών αγαθών ή / και υπηρεσιών σε εσάς. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση.

2.8 Μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις με τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας με τους πελάτες (“δεδομένα σχέσεων πελατών”). Τα δεδομένα πελατειακής σχέσης μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τον εργοδότη σας, τον τίτλο εργασίας ή τον ρόλο σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και πληροφορίες που περιέχονται στις επικοινωνίες μεταξύ μας και εσάς ή του εργοδότη σας. Η πηγή των δεδομένων πελατειακών σχέσεων είστε εσείς ή ο εργοδότης σας. Τα δεδομένα πελατειακών σχέσεων μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της διαχείρισης των σχέσεών μας με τους πελάτες, της επικοινωνίας με τους πελάτες, της τήρησης αρχείων αυτών των επικοινωνιών και της προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στους πελάτες. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση Ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες μας.

2.9 Μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των αγορών αγαθών και υπηρεσιών, που συνάπτετε μαζί μας ή / και μέσω του ιστότοπού μας (“δεδομένα συναλλαγών”). Τα δεδομένα συναλλαγών μπορεί να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία της κάρτας σας και τα στοιχεία της συναλλαγής. Τα δεδομένα συναλλαγών μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό την παροχή των αγορασθέντων αγαθών και υπηρεσιών και την τήρηση κατάλληλων αρχείων αυτών των συναλλαγών. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς ή / και η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης και των νόμιμων συμφερόντων μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας.

2.10 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε με σκοπό την εγγραφή σας στις ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και στα ενημερωτικά δελτία μας (“δεδομένα ειδοποίησης”). Τα δεδομένα ειδοποίησης ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της αποστολής των σχετικών ειδοποιήσεων ή / και ενημερωτικών δελτίων. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση Ή η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς ή / και η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης.

2.11 Μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες που περιέχονται ή σχετίζονται με οποιαδήποτε επικοινωνία που μας στέλνετε (“δεδομένα αλληλογραφίας”). Τα δεδομένα αλληλογραφίας μπορεί να περιλαμβάνουν το περιεχόμενο της επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με την επικοινωνία. Ο ιστότοπός μας θα δημιουργήσει τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με τις επικοινωνίες που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τις φόρμες επικοινωνίας του ιστότοπου. Τα δεδομένα αλληλογραφίας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας και της τήρησης αρχείων. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση του ιστότοπου και των επιχειρήσεων και των επικοινωνιών με τους χρήστες.

2.12 Μπορούμε να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που προσδιορίζονται στην παρούσα πολιτική, όπου είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστικές διαδικασίες είτε σε διοικητική ή εξωδικαστική διαδικασία. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η προστασία και η διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας, των νόμιμων δικαιωμάτων σας και των νόμιμων δικαιωμάτων άλλων.

2.13 Μπορούμε να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που προσδιορίζονται σε αυτήν την πολιτική, όπου είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της απόκτησης ή διατήρησης ασφαλιστικής κάλυψης, της διαχείρισης κινδύνων ή της απόκτησης επαγγελματικών συμβουλών. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή προστασία της επιχείρησής μας από κινδύνους.

2.14 Εκτός από τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα 2, ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων άλλου φυσικού προσώπου.

2.15 Παρακαλούμε μην παρέχετε προσωπικά δεδομένα άλλου προσώπου σε εμάς, εκτός εάν σας το ζητήσουμε.

3. Παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλους

3.1 Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών μας (αυτό σημαίνει τις θυγατρικές μας, την τελική εταιρεία χαρτοφυλακίου μας και όλες τις θυγατρικές της) στο βαθμό που είναι λογικά απαραίτητο για τους σκοπούς και στις νομικές βάσεις που ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

3.2 Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ασφαλιστές ή / και τους επαγγελματίες συμβούλους μας στο βαθμό που είναι λογικά απαραίτητο για τους σκοπούς της απόκτησης ή διατήρησης ασφαλιστικής κάλυψης, της διαχείρισης κινδύνων, της απόκτησης επαγγελματικών συμβουλών ή της θεμελίωσης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστικές διαδικασίες είτε σε διοικητική ή εξωδικαστική διαδικασία.

3.3 Οι οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας είναι Ή μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μας. Θα κοινοποιήσουμε δεδομένα συναλλαγών στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας των πληρωμών σας, της επιστροφής των εν λόγω πληρωμών και της αντιμετώπισης παραπόνων και ερωτημάτων σχετικά με αυτές τις πληρωμές και επιστροφές χρημάτων.

3.4 Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα δεδομένα του ερωτήματός σας σε έναν ή περισσότερους από αυτούς τους επιλεγμένους τρίτους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών που προσδιορίζονται στον ιστότοπό μας με σκοπό να τους επιτρέψουμε να επικοινωνήσουν μαζί σας, ώστε να μπορούν να προσφέρουν, να προωθήσουν και να πουλήσουν σε εσάς σχετικά αγαθά ή / και υπηρεσίες. Κάθε τέτοιο τρίτο μέρος θα ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα δεδομένα έρευνας που του παρέχουμε. Και μόλις επικοινωνήσει μαζί σας, κάθε τέτοιο τρίτο μέρος θα σας παράσχει ένα αντίγραφο της δικής του πολιτικής απορρήτου, η οποία θα διέπει τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από αυτό το τρίτο μέρος.

3.5 Εκτός από τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις προσωπικών δεδομένων που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα 3, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων άλλου φυσικού προσώπου. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή εξωδικαστική διαδικασία.

4. Διεθνείς διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων

4.1 Στην παρούσα Ενότητα 4, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

4.2 Έχουμε γραφεία και εγκαταστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, με διανομείς στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει μια «απόφαση επάρκειας» όσον αφορά τους νόμους περί προστασίας δεδομένων κάθε μίας από αυτές τις χώρες. Οι διαβιβάσεις σε καθεμία από αυτές τις χώρες θα προστατεύονται από κατάλληλες διασφαλίσεις, δηλαδή τη χρήση τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν εγκριθεί ή εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4.3 Οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας για τον ιστότοπό μας βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει μια «απόφαση επάρκειας» όσον αφορά τους νόμους περί προστασίας δεδομένων κάθε μίας από αυτές τις χώρες. Οι διαβιβάσεις σε καθεμία από αυτές τις χώρες θα προστατεύονται από κατάλληλες διασφαλίσεις, δηλαδή τη χρήση τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν εγκριθεί ή εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4.4 Αναγνωρίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε για δημοσίευση μέσω της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών μας ενδέχεται να είναι διαθέσιμα, μέσω του διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη χρήση (ή την κακή χρήση) τέτοιων προσωπικών δεδομένων από άλλους.

5. Διατήρηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

5.1 Αυτή η Ενότητα 5 καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης δεδομένων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις σε σχέση με τη διατήρηση και τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

5.2 Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν θα διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για αυτόν ή τους σκοπούς αυτούς.

5.3 Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της παρούσας Ενότητας 5, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η διατήρηση αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων άλλου φυσικού προσώπου.

6. Τροποποιήσεις

6.1 Μπορούμε να ενημερώνουμε αυτήν την πολιτική από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας.

6.2 Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές σε αυτήν την πολιτική.

6.3 Ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του συστήματος ιδιωτικών μηνυμάτων στον ιστότοπό μας.

7. Τα δικαιώματά σας

7.1 Σε αυτήν την Ενότητα 7, συνοψίσαμε τα δικαιώματα που έχετε βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Ορισμένα από τα δικαιώματα είναι περίπλοκα και δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες οι λεπτομέρειες στις περιλήψεις μας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διαβάσετε τους σχετικούς νόμους και τις οδηγίες από τις ρυθμιστικές αρχές για μια πλήρη εξήγηση αυτών των δικαιωμάτων.

7.2 Τα κύρια δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων είναι:

α) το δικαίωμα πρόσβασης·

β) το δικαίωμα διόρθωσης·

γ) το δικαίωμα διαγραφής·

δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας·

ε) το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία·

στ) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων·

ζ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή· και

η) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.

7.3 Έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα και, όπου το κάνουμε, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, μαζί με ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των άλλων δεν επηρεάζονται, θα σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων. Το πρώτο αντίγραφο θα παρέχεται δωρεάν, αλλά τα πρόσθετα αντίγραφα ενδέχεται να υπόκεινται σε εύλογο τέλος.

7.4 Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς και, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να συμπληρώσετε τυχόν ελλιπή προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς.

7.5 Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Οι περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν: τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία· αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης, αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με ορισμένους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, η επεξεργασία προορίζεται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις του δικαιώματος διαγραφής. Οι γενικές εξαιρέσεις περιλαμβάνουν όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη: για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης· για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση· ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

7.6 Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτές οι περιστάσεις είναι: αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων. η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αντιτίθεστε στη διαγραφή, δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας μας, αλλά χρειάζεστε προσωπικά δεδομένα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. και έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης της εν λόγω ένστασης. Όπου η επεξεργασία έχει περιοριστεί σε αυτή τη βάση, ενδέχεται να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, θα το επεξεργαστούμε μόνο διαφορετικά: με τη συγκατάθεσή σας. για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων· για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου· ή για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος.

7.7 Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, αλλά μόνο στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία είναι ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για: την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση οποιασδήποτε επίσημης εξουσίας που μας έχει ανατεθεί. ή τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτο μέρος. Εάν κάνετε μια τέτοια ένσταση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία είναι για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

7.8 Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ). Εάν κάνετε μια τέτοια ένσταση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό.

7.9 Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

7.10 Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

α) συγκατάθεση· ή

(β) ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβετε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης,

         και η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα από εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό δεν εφαρμόζεται όταν θα επηρέαζε αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

7.11 Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών παραβιάζει τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή υπεύθυνη για την προστασία δεδομένων. Μπορείτε να το πράξετε στο κράτος μέλος της ΕΕ της συνήθους διαμονής σας, στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης.

7.12 Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών είναι η συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση.

7.13 Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα με γραπτή ειδοποίηση προς εμάς Ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο sales@airius.gr, εκτός από τις άλλες μεθόδους που καθορίζονται στην παρούσα Ενότητα 7.

8. Σχετικά με τα cookies

8.1 Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται από έναν διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Στη συνέχεια, το αναγνωριστικό αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή.

8.2 Τα cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” cookies είτε “cookies περιόδου λειτουργίας”: ένα μόνιμο cookie θα αποθηκευτεί από ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και θα παραμείνει έγκυρο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν διαγραφεί από τον χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης. Ένα cookie περιόδου λειτουργίας, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του χρήστη, όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

8.3 Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που ταυτοποιούν προσωπικά έναν χρήστη, αλλά οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε για εσάς ενδέχεται να συνδέονται με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και αποκτώνται από τα cookies.

9. Cookies που χρησιμοποιούμε

9.1 Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) έλεγχος ταυτότητας – χρησιμοποιούμε cookies για να σας αναγνωρίζουμε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και καθώς περιηγείστε στον ιστότοπό μας

(β) κατάσταση – χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε εάν είστε συνδεδεμένοι στον ιστότοπό μας

(γ) εξατομίκευση – χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας και να εξατομικεύουμε τον ιστότοπο για εσάς

(δ) ασφάλεια – χρησιμοποιούμε cookies ως στοιχείο των μέτρων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την προστασία των λογαριασμών χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της δόλιας χρήσης των διαπιστευτηρίων σύνδεσης και για την προστασία του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας γενικά

(ε) διαφήμιση – χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσουν να προβάλλουμε διαφημίσεις που θα είναι σχετικές με εσάς

(στ) ανάλυση – χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε τη χρήση και την απόδοση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας

(ζ) συγκατάθεση cookie – χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας σε σχέση με τη χρήση των cookies γενικότερα

10. Cookies που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους υπηρεσιών μας

10.1 Οι πάροχοι υπηρεσιών μας χρησιμοποιούν cookies και αυτά τα cookies ενδέχεται να αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

10.2 Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας. Το Google Analytics συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας. Η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.3 Δημοσιεύουμε διαφημίσεις Google AdSense στον ιστότοπό μας. Για να καθορίσει τα ενδιαφέροντά σας, η Google θα παρακολουθεί τη συμπεριφορά σας στον ιστότοπό μας και σε άλλους ιστότοπους σε ολόκληρο τον ιστό χρησιμοποιώντας cookies. Αυτή η παρακολούθηση συμπεριφοράς επιτρέπει στην Google να προσαρμόσει τις διαφημίσεις που βλέπετε σε άλλους ιστότοπους ώστε να αντικατοπτρίζουν τα ενδιαφέροντά σας (αλλά δεν δημοσιεύουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος στον ιστότοπό μας). Μπορείτε να προβάλετε, να διαγράψετε ή να προσθέσετε κατηγορίες ενδιαφερόντων που σχετίζονται με το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταβαίνοντας στη διεύθυνση: https://adssettings.google.com. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από το cookie δικτύου συνεργατών του AdSense χρησιμοποιώντας αυτές τις ρυθμίσεις ή χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εξαίρεσης πολλαπλών cookie της Πρωτοβουλίας διαφήμισης δικτύου στη διεύθυνση: http://optout.networkadvertising.org. Ωστόσο, αυτοί οι ίδιοι οι μηχανισμοί εξαίρεσης χρησιμοποιούν cookies και εάν διαγράψετε τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας, η εξαίρεσή σας δεν θα διατηρηθεί. Για να διασφαλίσετε ότι διατηρείται μια εξαίρεση σε σχέση με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης, ίσως θελήσετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης των προσθηκών προγράμματος περιήγησης Google που διατίθενται στη διεύθυνση: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

11. Διαχείριση cookies

11.1 Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να αρνηθείτε να αποδεχτείτε τα cookies και να διαγράψετε τα cookies. Οι μέθοδοι για να γίνει αυτό διαφέρουν από πρόγραμμα περιήγησης σε πρόγραμμα περιήγησης και από έκδοση σε έκδοση. Ωστόσο, μπορείτε να λάβετε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό και τη διαγραφή των cookies μέσω αυτών των συνδέσμων:

α) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Χρώμιο)·

β) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox)·

γ) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Όπερα)·

δ) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Διαδικτυακός Εξερευνητής)·

ε) https://support.apple.com/en-gb/HT201265 (Σαφάρι)· και

στ) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (ακμή).

11.2 Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρηστικότητα πολλών ιστότοπων.

11.3 Εάν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες στον ιστότοπό μας.

12. Τα στοιχεία μας

12.1 Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την Airius Greece

12.2 Η κύρια έδρα της επιχείρησής μας είναι στην Αττική στην οδό Φιλαδελφείας 165, Αχαρναί, Τ.Κ. 13671

12.3 Η κύρια έδρα της επιχείρησής μας είναι στο Holwell Farm, Κράνμπορν, Ντόρσετ BH21 5QP.

12.4 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

(α) ταχυδρομικώς, στη Φιλαδελφείας 165, Αχαρναί, Αττική, Τ.Κ. 13671

(β) χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας

(γ) τηλεφωνικά, στον αριθμό επικοινωνίας που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας. ή

(δ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.

13. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

13.1 Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων μας είναι: sales@airius.gr