Όροι & Προϋποθέσεις

1. Ορισμοί

Σε αυτή τη συμφωνία

“προμηθευτής” σημαίνει Airius.

“εμείς” σημαίνει Airius Greece.

“Αγοραστής” σημαίνει o αγοραστής των αγαθών.

“εσείς” σημαίνει ο αγοραστής των αγαθών.

“Μεταφορέας” σημαίνει οποιοδήποτε άτομο ή επιχείρηση που έχει συνάψει σύμβαση με εμάς για τη μεταφορά Αγαθών από εμάς σε εσάς, είτε πρόκειται για το σύνολο είτε για μέρος της απόστασης

“Αγαθά” σημαίνει οποιαδήποτε αγαθά προσφέρουμε προς πώληση.

“Γραπτό Υλικό” σημαίνει οποιοδήποτε πληροφοριακό υλικό δημοσιεύεται από εμάς σε οποιοδήποτε μέσο με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους πελάτες μας ή στους υποψήφιους πελάτες μας.

2. Η σύμβασή μας μαζί σας

2.1. θα δεχτούμε την παραγγελία σας μέσω επιστολής, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας μας θα επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες της αγοράς σας, τους όρους πληρωμής και τις προβλεπόμενες ημερομηνίες παράδοσης

2.2. είναι πιθανό η τιμή να έχει αυξηθεί από εκείνη που δημοσιεύτηκε σε γραπτό υλικό.

2.3. Όλες οι περιγραφές, τα βάρη και τα μεγέθη των Προϊόντων είναι αυτά των αρχικών κατασκευαστών και δεν μπορείτε να βασίζεστε στην ακρίβειά τους. Συνεπώς, οποιαδήποτε τέτοια περιγραφή δεν αποτελεί μέρος της παρούσας συμφωνίας.

2.4. Εάν δεν έχουμε τα προϊόντα που παραγγέλνετε σε απόθεμα, θα σας προσφέρουμε εναλλακτικές λύσεις πριν αποστείλουμε την παραγγελία σας. Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

2.4.1. να αποδεχτείτε τις εναλλακτικές λύσεις που προσφέρουμε,

2.4.2. ακυρώστε την παραγγελία σας

2.4.3. αφήστε την παραγγελία έγκυρη, αλλά πείτε μας να παραλείψουμε το εξαντλημένο προϊόν.

2.5. τα εμπορεύματα βρίσκονται υπό τον κίνδυνο σας από τη στιγμή που παραδίδονται από τον μεταφορέα μας ή παραλαμβάνονται από τον μεταφορέα σας από την αποθήκη μας.

2.6. διατηρούμε την πλήρη κυριότητα των αγαθών έως ότου πληρώσετε πλήρως για αυτά τα αγαθά. Ο τίτλος διατηρείται και σε περίπτωση μη πληρωμής θα κάνουμε ό, τι θέλουμε με αυτά τα αγαθά σε σχέση με το μέλλον τους. Εάν η πληρωμή δεν γίνει, διατηρούμε το δικαίωμα να παραλάβουμε τα αγαθά από τον προορισμό τους (δηλαδή: από τον πελάτη σας εάν είναι εφικτό)

3. Τιμή και πληρωμή

3.1 Όπως καθορίζεται στο τιμολόγιο.

3.2. Θα πληρώσετε όλα τα ποσά που μας οφείλονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους με τα μέσα που καθορίζονται χωρίς συμψηφισμό, έκπτωση ή ανταγωγή.

3.3. Οι όροι πληρωμής είναι 30 ημέρες στο τέλος του μήνα μετά το τιμολόγιο

4. Πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής

4.1. Πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής με βάση το 1% της αξίας του τιμολογίου θα χρεώνεται για κάθε περίοδο 30 ημερών, ή μέρος αυτής, υπολογιζόμενη από την επομένη της ημερομηνίας λήξης.

5. Πληροφορίες που μας δίνετε

5.1. Συμφωνείτε ότι έχετε παράσχει και θα συνεχίσετε να παρέχετε ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις πληροφορίες για τον εαυτό σας.

5.2. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να ανταποκριθούμε σε οποιοδήποτε σημείο δυσαρέσκειας από εσάς, υπό την προϋπόθεση ότι θα επικοινωνήσετε μαζί μας εντός τριών μηνών από την αγορά.

6. Παράδοση

6.1. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται από τον μεταφορέα στη διεύθυνση που ορίζεται στην παραγγελία. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάποιος είναι παρών για να δεχτεί την παράδοση.

6.2. Μπορούμε να παραδώσουμε τα αγαθά σε δόσεις εάν τα αγαθά δεν είναι διαθέσιμα ταυτόχρονα για παράδοση.

7. Φόροι, δασμοί και περιορισμοί στις εισαγωγές

7.1. Δεν έχουμε καμία γνώση και καμία ευθύνη για τους νόμους στη χώρα διαμονής σας (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου).

7.2. Είστε υπεύθυνοι για την αγορά Αγαθών που μπορείτε νόμιμα να εισαγάγετε και για την πληρωμή

Εισαγωγικοί δασμοί και φόροι κάθε είδους που επιβάλλονται στη χώρα διαμονής σας (φόροι εισόδου στην ΕΕ που καταβάλλονται από τον προμηθευτή κατά την άφιξη των αγαθών στο Ηνωμένο Βασίλειο).

8. Αποποίηση ευθυνών

8.1. Μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις ή αλλαγές στο γραπτό υλικό μας ή σε οποιοδήποτε από τα Προϊόντα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

8.2. Σας ενημερώνουμε ότι το Γραπτό Υλικό μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.

8.3. Δεν είμαστε υπεύθυνοι σε καμία περίπτωση για ειδική, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει από απώλεια χρήσης, απώλεια δεδομένων ή απώλεια εσόδων ή κερδών, είτε σε ενέργεια σύμβασης, αμέλεια ή άλλως, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπού μας ή την αγορά αγαθών.

8.4. Εκτός από την αξίωση για σωματική βλάβη, σε οποιαδήποτε αξίωση εναντίον μας η ευθύνη μας περιορίζεται στην αξία των αγαθών που αγοράσατε στη σύμβαση που αποτελεί το αντικείμενο της διαφοράς.

9. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε έναντι οποιασδήποτε αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που υποβάλλεται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω ή που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση των αγαθών σας ή την παραβίαση από εσάς οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου δικαιώματος οποιουδήποτε ατόμου.

10. Συμβατικοί περιορισμοί

Όταν παρέχουμε αγαθά χωρίς συγκεκριμένη χρέωση, τότε αυτό (ή αυτά) θεωρείται ότι παρέχεται δωρεάν και δεν σχετίζεται με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία για την οποία γίνεται χρέωση. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καμία συμβατική ή άλλη υποχρέωση για εμάς σε σχέση με τέτοια αγαθά ή υπηρεσίες.

11. Δικαιώματα τρίτων

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν παρέχει σε οποιονδήποτε τρίτο οφέλη βάσει των διατάξεων του νόμου περί συμβάσεων (δικαιώματα τρίτων) του 1999.

12. Διαιρετότητα

Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους όρους κριθεί ανά πάσα στιγμή από οποιαδήποτε δικαιοδοσία ως άκυρος, άκυρος ή ανεφάρμοστος, τότε θα θεωρείται ότι χρεώνεται ή μειώνεται, μόνο στο βαθμό που είναι ελάχιστα απαραίτητο για να υπαχθεί στους νόμους αυτής της δικαιοδοσίας και να αποφευχθεί η ακυρότητά του και θα είναι δεσμευτικός σε αυτή τη χρεωμένη ή μειωμένη μορφή. Με την επιφύλαξη αυτή, κάθε διάταξη ερμηνεύεται ως διαχωρίσιμη και δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο οποιονδήποτε άλλο από τους παρόντες όρους.

13. Καμία παραίτηση

Καμία παραίτηση από εμάς, κατά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας ή διάταξης δυνάμει του παρόντος δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή από το ίδιο δικαίωμα σε μελλοντικό χρόνο. Ούτε οποιαδήποτε καθυστέρηση στην άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας ή δικαιώματος θα ερμηνεύεται ως

Παραίτηση.

14. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφοράς που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους ή οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ εσάς και εμάς, τότε συμφωνείτε να προσπαθήσετε να επιλύσετε τη διαφορά συμμετέχοντας καλή τη πίστη μαζί μας σε μια διαδικασία διαμεσολάβησης πριν ξεκινήσετε διεκδίκηση ή αντιδικία.

15. Ανωτέρα βία

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από αιτίες πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένων των απεργιών των δικών μας υπαλλήλων.

16. Εφαρμοστέο Δίκαιο

16. Όλο το υλικό που εκδίδεται ή προέρχεται από την Airius είναι πνευματική ιδιοκτησία της Airius.